Chemia organiczna

Bronisław Buczek

12,60 zł
Ilość

Skrypt przeznaczony jest dla studentów towaroznawstwa. Pierwszy rozdział pracy stanowi wprowadzenie do chemii związków organicznych, w kolejnych rozdziałach przedstawiono charakterystykę węglowodorów, ich halogeno-, hydroksy- i karbonylopochodnych, charakterystykę kwasów karboksylowych i ich pochodnych, a także amin i związków zawierających azot. W pracy omówiono również wielofunkcyjne związki organiczne oraz surowce i produkty syntez organicznych. Skrypt może być pomocny do głębszego zrozumienia i utrwalenia wiadomości dotyczących podstawowych problemów chemii organicznej.


Treść:
1. Wprowadzenie do chemii związków organicznych
2. Węglowodory
3. Halogenopochodne węglowodorów
4. Hydroksypochodne węglowodorów
5. Pochodne karbonylowe
6. Kwasy karboksylowe
7. Pochodne kwasów karboksylowych
8. Aminy oraz związki zawierające azot
9. Wielofunkcyjne związki organiczne
10. Surowce i produkty przemysłu syntez organicznych

W000716

Opis

Tytuł
Chemia organiczna
Autor
Bronisław Buczek
Liczba stron
109
Rok wydania
2009
ISBN
978-83-7252-452-2

Specyficzne kody