Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie rozpoczęło działalność w 1961 r. Celem Wydawnictwa jest upowszechnianie wyników badań i dorobku naukowo-badawczego pracowników naukowych Uczelni oraz innych ośrodków naukowych z zapewnieniem wysokiego poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych prac. Wydawnictwo wydaje książki naukowe i dydaktyczne z zakresu ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości, a także innych dyscyplin naukowych, takich jak: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, filozofia, historia, nauki prawne, nauki socjologiczne, matematyka i informatyka. Wydawane prace naukowe to głównie monografie i czasopisma naukowe, ofertę dydaktyczną stanowią zaś podręczniki akademickie i skrypty, przeznaczone przede wszystkim dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz innych uczelni ekonomicznych.

Wydawnictwo wydaje około 80 tytułów rocznie. Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe wydane nakładem Wydawnictwa monografie naukowe otrzymują 80 pkt.

Publikacje Wydawnictwa można znaleźć w Księgarni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie mieszczącej się na kampusie Uczelni oraz w księgarniach naukowych na terenie całego kraju. W formie e-booków są dostępne w czytelni internetowej Ibuk.pl. Wydawnictwo uczestniczy corocznie w Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie.