Analiza ścieżkowa w badaniach marketingowych

Adam Sagan

18,90 zł
Ilość

We współczesnych badaniach marketingowych istotne miejsce zajmują modele ze zmiennymi ukrytymi. Mają one zastosowanie w badaniach postępowania konsumenta, które dotyczą pomiaru i analizy nieobserwowalnych cech psychograficznych, takich jak wartości osobowe, postawy, preferencje i intencje zachowań.
W pracy przedstawiono proces budowy modeli ścieżkowych typu PLS-PM, porównano je z klasycznymi modelami strukturalnymi ze zmiennymi ukrytymi oraz omówiono podstawowe problemy ich estymacji i wykorzystania w badaniach marketingowych. W celu zachowania interaktywnego charakteru podręcznika umożliwiającego pracę
z programami wyniki modelowania i niektóre prezentacje graficzne zostały przedstawione w postaci zrzutów z ekranu odpowiednich programów statystycznych. W aneksie zamieszczone zostały skrypty programu R i Statistica pozwalające na samodzielne przeprowadzenie analiz.

Treść:
1. Zależności ścieżkowe w analizie regresji
2. Modele ścieżkowe PLS-PM a modele strukturalne ze zmiennymi ukrytymi SEM
3. Budowa i zastosowania predykcyjnych modeli PLS-PM w badaniach marketingowych
4. Modele PLS-PM w badaniach heterogenicznych populacji
5. Ocena porównawcza modeli SEM i PLS-PM
6. Załączniki: składnia modeli programu Statistica; biblioteki pls, plspm i semPLS programu R

W001018

Opis

Tytuł
Analiza ścieżkowa w badaniach marketingowych
Autor
Adam Sagan
Liczba stron
124
Rok wydania
2018
ISBN
978-83-7252-762-2

Specyficzne kody