Ekonomia globalna. Wybrane zagadnienia

Bogumiła Szopa, Artur Pollok (red.)

43,05 zł
Ilość

Ekonomia globalna w procesie dydaktycznym stanowi istotne uzupełnienie takich przedmiotów, jak mikroekonomia i makroekonomia. Jednym z głównych celów, jakie postawili sobie autorzy podręcznika, jest nawiązanie do nurtu w ekonomii określanego jako zintegrowane podejście. Najogólniej polega ono na łączeniu ekonomicznych i pozaekonomicznych aspektów poszczególnych problemów i zjawisk. W podręczniku rozważania koncentrują się na problemach ekonomicznych z uwzględnieniem ich kontekstu instytucjonalnego, politycznego, a także innych, co jest typowe zwłaszcza dla tradycji analizy instytucjonalnej, w której zdarzenia gospodarcze pozostają w ścisłym związku ze zjawiskami z innych obszarów życia społecznego.


Treść:
1. Teoretyczne tradycje globalnej ekonomii politycznej
2. Globalizacja i jej charakter
3. Gospodarka otwarta i jej przejawy
4. Wymiana towarowa jako wyraz internacjonalizacji gospodarek
5. Międzynarodowy handel usługami
6. Międzynarodowe przepływy kapitału
7. Transfer technologii między krajami
8. Międzynarodowe migracje ludności
9. Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego i finansowego
10. Cykliczność rozwoju w globalizującej się gospodarce
11. Rynki finansowe w globalnej gospodarce
12. Kryzysy finansowe
13. Państwo w globalnej gospodarce
14. Model Fleminga-Mundella

W001003

Opis

Tytuł
Ekonomia globalna. Wybrane zagadnienia
Autor
Bogumiła Szopa, Artur Pollok (red.)
Liczba stron
250
Rok wydania
2017
ISBN
978-83-7252-748-6

Specyficzne kody