Analiza konkurencyjności organizacji

Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec

17,85 zł
Ilość

W pracy poruszono zagadnienia związane z analizą konkurencyjności organizacji. Usystematyzowano kluczowe pojęcia, takie jak konkurencja, konkurowanie i konkurencyjność. Scharakteryzowano zasoby jako podstawę potencjału konkurencyjności organizacji, a także składniki potencjału i metody jego oceny. Omówiono istotę przewagi konkurencyjnej oraz jej rodzaje. Wskazano źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej oraz instrumenty konkurowania. Zaprezentowano istotę i znaczenie pozycji konkurencyjnej organizacji jako wyniku konkurowania, jak również metody jej pomiaru. Omówiono kierunki umacniania pozycji konkurencyjnej organizacji – szczególną uwagę zwrócono na samodzielne oraz kooperatywne rozwijanie konkurencyjności. W części ćwiczeniowej zamieszczono plan przeprowadzania analizy konkurencyjności organizacji oraz arkusze, które mogą być pomocne w jej dokonywaniu.


Treść:
1. Istota konkurencyjności organizacji
2. Przewaga konkurencyjna organizacji oraz instrumenty konkurowania
3. Pozycja konkurencyjna jako wynik konkurowania organizacji
4. Kierunki umacniania pozycji konkurencyjnej organizacji
Część ćwiczeniowa:
1. Analiza konkurencyjności banku (przykład praktyczny)
2. Szablony do analizy konkurencyjności organizacji

W000851

Opis

Tytuł
Analiza konkurencyjności organizacji
Autor
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec
Liczba stron
100
Rok wydania
2014
ISBN
978-83-7252-656-4

Specyficzne kody