Ekonomia rynków międzynarodowych. Wybrane problemy

Edward Molendowski (red.)

39,90 zł
Ilość

W podręczniku syntetycznie zestawiono najważniejsze problemy związane z ekonomią biznesu międzynarodowego. Zaprezentowano wyniki analizy zmian strumieni handlu zagranicznego Polski przed akcesją do Unii Europejskiej i po niej. Przedstawiono teoretyczne aspekty strefy wolnego handlu oraz przykład Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA). Omówiono aktualne koncepcje geopolityczne. Przybliżono formy, cele oraz zasięg terytorialny wybranych programów współpracy subregionalnej ustanowionych na obszarze Azji Wschodniej. Przedstawiono definicje, przyczyny i konsekwencje kryzysu finansowego, a także modele kryzysów walutowych, bankowych i zadłużenia. Scharakteryzowano polską branżę e-handlu na tle rynku europejskiego, współczesny międzynarodowy rynek wiedzy i technologii oraz międzynarodowe rynki surowcowe. Podjęto problematykę kursu walutowego na rynkach międzynarodowych i omówiono znaczenie instytucji finansowych dla funkcjonowania gospodarki globalnej. Poruszono zagadnienia dotyczące polityki przemysłowej, jej istoty, typologii, celów i instrumentów, a także przedstawiono ewolucję wspólnej europejskiej polityki przemysłowej. Zaprezentowano narzędzia i instrumenty, za pomocą których samorządy mogą wpływać na jakość życia gospodarczego.
Podręcznik został przygotowany z myślą o studentach specjalności ekonomia biznesu międzynarodowego prowadzonej w ramach kierunku międzynarodowych stosunków gospodarczych.


Treść:
1. Akcesja do Unii Europejskiej i jej wpływ na kształtowanie się strumieni handlu zagranicznego Polski w głównych relacjach z krajami Unii Europejskiej (w latach 2004-2012)
2. Rynki Ameryki Północnej w warunkach układu NAFTA
3. Geopolityka korporacji międzynarodowych
4. Wschodnioazjatyckie i południowoazjatyckie programy współpracy subregionalnej - wybrane zagadnienia
5. Ekonomia kryzysu finansowego: teoria i polityka
6. Polska branża e-handlu na tle rynku europejskiego - specyfika sektora i możliwość ekspansji zagranicznej
7. Międzynarodowy rynek wiedzy i technologii
8. Międzynarodowe rynki surowcowe
9. Ekonomia kursu walutowego na rynkach międzynarodowych - perspektywa przedsiębiorstwa
10. Instytucje finansowe w gospodarce globalnej
11. Polityka przemysłowa i jej znaczenie dla rozwiązywania współczesnych problemów gospodarczych
12. Samorząd terytorialny w Polsce jako uczestnik życia gospodarczego

W000893

Opis

Tytuł
Ekonomia rynków międzynarodowych. Wybrane problemy
Autor
Edward Molendowski (red.)
Liczba stron
222
Rok wydania
2015
ISBN
978-83-7252-678-6

Specyficzne kody