Budowa i doskonalenie struktury organizacyjnej. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania

Urban Pauli

16,80 zł
Ilość

W pracy przedstawione zostały podstawy teoretyczne budowy i doskonalenia struktury organizacyjnej oraz ćwiczenia i opisy przypadków, które mogą być wykorzystywane
w ramach zajęć dydaktycznych z tego zakresu. Omówiono zagadnienia związane z dokumentami opisującymi i formalizującymi strukturę organizacyjną, przedstawiono kluczowe czynniki determinujące kształt i typy współczesnych struktur – uwzględniono otoczenie rynkowe, procesowość oraz klasyfikację realizowanych w organizacjach funkcji. Zaprezentowano zagadnienia związane z projektowaniem rozwiązań strukturalnych – w części teoretycznej przedstawiono metodykę projektowania struktur, w części praktycznej zaś znajdują się ćwiczenia umożliwiające opracowanie struktury organizacyjnej dla firmy na trzech etapach jej rozwoju. Na zakończenie omówione zostały zagadnienia dotyczące doskonalenia struktur organizacyjnych – w szczególności narzędzia wykorzystywane w procesie diagnozy, a także zasady wprowadzania i komunikowania zmian w organizacji.
Zadania i opisy przypadków mogą być wykorzystywane w trakcie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach kierunków studiów, na których omawiane są zagadnienia związane
z projektowaniem struktur organizacyjnych, w szczególności dotyczyć mogą przedmiotów związanych z: zarządzaniem firmą, zarządzaniem rozwojem organizacji, podstawami organizacji i zarządzania, zarządzaniem procesowym i modelowaniem procesów biznesowych.

W001060

Opis

Tytuł
Budowa i doskonalenie struktury organizacyjnej. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania
Autor
Urban Pauli
Liczba stron
102
Rok wydania
2019
ISBN
978-83-7252-776-9

Specyficzne kody