Demograficzne uwarunkowania i wybrane społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności w krajach europejskich

Jolanta Kurkiewicz (red.)

43,05 zł
Ilość

Współcześnie starzenie się populacji, wraz ze spadkiem płodności, jest zjawiskiem typowym dla demograficznego obrazu Europy. Uświadomienie sobie znaczenia wynikających z tego problemów umożliwia znalezienie rozwiązań mających na celu łagodzenie niekorzystnych skutków rosnącego udziału populacji w starszym wieku. Tym właśnie problemom poświęcona jest niniejsza publikacja. Jej głównym celem jest ocena społecznych i ekonomicznych konsekwencji starzenia się ludności. W pracy dokonano charakterystyki zjawisk demograficznych determinujących stan i strukturę ludności Europy oraz oceny procesu starzenia się ludności w krajach europejskich do 2050 r., a także podjęto badania wpływu starzenia się populacji na zmiany poziomu życia ludności do 2050 r. Wskazano również możliwości realizacji polityki aktywnego starzenia się przez duże podmioty gospodarcze w Polsce.


Treść:
1. Ekonomiczne konsekwencje zmian rozmiarów i struktury według wieku populacji
2. Proces starzenia się ludności w krajach europejskich
3. Zmiany oczekiwanego trwania życia a proces starzenia się populacji
4. Konwergencja i dywergencja umieralności w krajach europejskich
5. Starzenie się populacji a poziom życia ludności
6. Zmiany demograficzne a starsi pracownicy w Polsce z perspektywy przedsiębiorstwa

W000786

Opis

Tytuł
Demograficzne uwarunkowania i wybrane społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności w krajach europejskich
Autor
Jolanta Kurkiewicz (red.)
Liczba stron
224
Rok wydania
2012
ISBN
978-83-7252-606-9

Specyficzne kody