Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji

Józef Machaczka (red.)

34,65 zł
Ilość

Warunki funkcjonowania współczesnych organizacji różnią się znacznie od tych, w jakich podmioty działały jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Zmiany dokonujące się w obszarze szeroko i wąsko pojętych warunków zewnętrznych oraz postęp w samych organizacjach wymusiły zupełnie inne podejście do definiowania ich rozwoju oraz metod zarządzania nimi. Jednym z kluczowych elementów i determinant rozwoju stała się konkurencyjność, rozumiana jako swoisty potencjał każdego systemu do wyzwalania zjawiska negatywnej entropii w jego wnętrzu. W pracy autorzy dokonali wyboru i kwalifikacji determinant konkurencyjności współczesnych organizacji. Poruszono problematykę zmian w otoczeniu rynkowym i jego wpływ na definiowanie konkurencyjności, wskazano również na znaczenie współczesnych rozwiązań w modelowaniu struktur organizacji w procesie budowy potencjału rozwoju organizacji. Ponadto w opracowaniu przedstawiono problematykę odnoszącą się do znaczenia czynnika ludzkiego w tworzeniu systemów uczących się, roli kultury organizacyjnej w przestrzeni zarządzania organizacjami i jej wpływu na zdolność zmiany systemu, a także problematykę związaną z psychologicznymi determinantami procesów decyzyjnych i miernikami oceny działalności naczelnego kierownictwa. Zwrócono również uwagę na znaczenie wymiaru projektowego i marketingu relacyjnego w odniesieniu do tworzenia przewagi konkurencyjnej organizacji. Ostatni rozdział pracy stanowi odniesienie empiryczne, w którym wykorzystując przykład wybranych spółek z indeksu WIG20, przedstawiono fundamenty konkurencyjności analizowanych podmiotów.

Treść:
1. Zmiany w otoczeniu rynkowym a konkurencyjność organizacji
2. Mierniki oceny działalności naczelnego kierownictwa
3. Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach uczących się
4. Psychologiczne determinanty procesów decyzyjnych
5. Kulturowy wymiar zarządzania organizacją
6. Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych
7. Wymiar projektowy konkurencyjności organizacji
8. Marketing relacyjny w tworzeniu przewagi konkurencyjnej
9. Kwantytatywne determinanty konkurencyjności wybranych spółek surowcowych i paliwowych z indeksu WIG20

W000864

Opis

Tytuł
Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji
Autor
Józef Machaczka (red.)
Liczba stron
168
Rok wydania
2014
ISBN
978-83-7252-665-6

Specyficzne kody