Filozofia człowieka. Wybrane koncepcje epoki nowożytnej

Leszek Kusak (red.)

22,05 zł
Ilość

Praca stanowi syntetyczne, a zarazem dogłębne opracowanie poglądów głównych przedstawicieli nowożytnej filozofii człowieka: I. Kanta, J.G. Herdera, F. Nietzschego, M. Schelera, M. Heideggera, R. Ingardena, M. Bubera, G. Marcela, A. Camusa i J.P. Sartre’a. Zawarte w niej studia, autorstwa pracowników Zakładu Filozofii Człowieka działającego w ramach Katedry Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w sposób przejrzysty i przystępny przedstawiające filozoficzne badania nad człowiekiem, stanowią suwerenne całości. Różnorodność podjętych tematów oraz wykorzystanych metod i kontekstów historycznych odzwierciedla zróżnicowanie badań prowadzonych współcześnie w ramach filozofii człowieka. Praca adresowana jest do studentów i doktorantów, ale też do wszystkich poszukujących źródeł współczesnych nurtów kultury i sztuki.


Treść:
1. Człowiek w filozofii Immanuela Kanta – Leszek Kusak
2. Johann Gottfried Herder jako prekursor antropologii filozoficznej – Leszek Kusak
3. Fryderyka Nietzschego koncepcja człowieka – Leszek Kusak
4. Od filozofii człowieka do antropologii filozoficznej. Maxa Schelera koncepcja człowieka – Adam Węgrzecki
5. Heidegger a filozofia człowieka – Piotr Augustyniak
6. Człowiek jako twórca wartości. Romana Ingardena filozofia człowieka – Adam Węgrzecki
7. Martina Bubera koncepcja człowieka jako istoty dialogicznej – Dobrosław Kot
8. Klucz do Marcelowskiej filozofii człowieka – „rozporządzalność” – Jerzy Bukowski
9. Od absurdu do buntu. Alberta Camusa zmagania z kondycją ludzką – Jerzy Bukowski
10. "Piekło to są inni". Sartrowski świat nienawiści – Jerzy Bukowski

W000930

Opis

Tytuł
Filozofia człowieka. Wybrane koncepcje epoki nowożytnej
Autor
Leszek Kusak (red.)
Liczba stron
110
Rok wydania
2015
ISBN
978-83-7252-694-6

Specyficzne kody