Efektywność i ryzyko funduszy inwestycji społecznie odpowiedzialnych

Tomasz Jedynak

35,70 zł
Ilość

Celem monografii jest weryfikacja wpływu stosowania strategii inwestycji społecznie odpowiedzialnych na efektywność i ryzyko portfela inwestycji. Nakreślone zostały teoretyczne podstawy koncepcji inwestowania społecznie odpowiedzialnego. Omówiono istotę tej koncepcji, przedstawiono jej rys historyczny, a także zwrócono uwagę na problematykę strategii inwestycji społecznie odpowiedzialnych w kontekście procesu zarządzania portfelem inwestycji. Poruszona została kwestia kontrowersji związanych z wpływem stosowania tej strategii na efektywność i ryzyko portfela inwestycji na rynku kapitałowym. Omówiona została również rola, jaką odgrywają fundusze inwestycyjne na rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych. W empirycznej części pracy przedstawiono analizę efektywności funduszy inwestycji społecznie odpowiedzialnych oraz ryzyka związanego ze stosowaniem strategii inwestycji społecznie odpowiedzialnych.


Treść:
1. Inwestowanie społecznie odpowiedzialne
2. Kontrowersje dotyczące wpływu stosowania strategii SRI na efektywność i ryzyko portfela
3. Fundusze inwestycyjne na rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych
4. Badanie efektywności i ryzyka funduszy inwestycji społecznie odpowiedzialnych

W000985

Opis

Tytuł
Efektywność i ryzyko funduszy inwestycji społecznie odpowiedzialnych
Autor
Tomasz Jedynak
Liczba stron
192
Rok wydania
2017
ISBN
978-83-7252-739-4

Specyficzne kody