Podstawy planowania przestrzennego. Założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne

Dorota Jopek (red.)

23,10 zł
Ilość

Skrypt zawiera podstawowe zagadnienia z zakresu planowania przestrzennego oraz praktyczne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania koncepcji planu miejscowego. W części teoretycznej pracy omówiono uwarunkowania prawne w zakresie przestrzennym, przyrodniczym, ochrony dóbr kultury oraz ochrony i kształtowania krajobrazu, a także zagadnienia z zakresu planowania przestrzennego: charakterystyki całego systemu, ekonomicznych skutków planowania oraz partycypacji społecznej. Poruszono również wybrane zagadnienia związane z problematyką planowania przestrzennego w Polsce oraz współczesnych procesów urbanizacji. W części praktycznej zamieszczono ćwiczenia dotyczące rozpoznania potencjału i możliwości rozwoju danego obszaru, problemów oraz barier go ograniczających, opracowania analiz przestrzennych, a także koncepcji i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zawarto również wskazówki przydatne do opracowywania części analitycznych i projektowych planów miejscowych.


Treść:
1. Istota planowania przestrzennego
2. Przesłanki uzasadniające konieczność planowania przestrzeni
3. Charakterystyka systemu planowania przestrzennego w Polsce
4. Wybrane problemy z zakresu gospodarowania przestrzenią
5. Wybrane problemy współczesnych procesów urbanizacji
6. Struktura funkcjonalno-przestrzenna
7. MPZP w świetle uwarunkowań wynikających ze studium
8. Studia i analizy urbanistyczne
9. Koncepcja i projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W001054

Opis

Tytuł
Podstawy planowania przestrzennego. Założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne
Autor
Dorota Jopek (red.)
Liczba stron
124
Rok wydania
2019
ISBN
978-83-7252-785-1

Specyficzne kody