• -50%

Mniejszości religijne w Polsce po II wojnie światowej. Szkice i materiały

Kazimierz Urban

60,90 zł
30,45 zł Zniżka 50%
Ilość

Na monografię składają się zaktualizowane i uzupełnione prace autorstwa prof. Kazimierza Urbana poświęcone Kościołowi prawosławnemu w Polsce, Kościołowi ewangelicko-augsburskiemu, świadkom Jehowy i Związkowi Religijnemu Wyznania Mojżeszowego w Polsce oraz zagadnieniom legalizacji nowych związków religijnych w Polsce po drugiej wojnie światowej, których pierwotne wersje były publikowane na łamach czasopism naukowych i w publikacjach zwartych. Wspólną cechą tych prac była próba ukazania różnych stron trudnej egzystencji i działalności Kościołów i związków wyznaniowych, społeczności religijnych o nieuregulowanej sytuacji prawnej, a nawet traktowanych jako nielegalne. W celu wzbogacenia prezentowanych tekstów w pracy zamieszczono również oryginalne dokumenty korespondujące z zawartością merytoryczną poszczególnych artykułów.

 

Treść:

1. Z dziejów Kościoła prawosławnego na Lubelszczyźnie w latach 1944–1947

2. Z dziejów Kościoła prawosławnego na Łemkowszczyźnie w latach 1945–1947

3. Obrządek greckokatolicki a Kościół prawosławny w Polsce u progu lat 50.

4. Próby reaktywowania Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego po II wojnie światowej

5. Kościół prawosławny na Białostocczyźnie po II wojnie światowej. Kilka uwag o jego stanie posiadania

6. Duchowieństwo i zwierzchności Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce w opinii władz administracyjnych (z lat 1949–1950)

7. Kościół ewangelicko-augsburski w Polsce a Zachód w połowie lat 50.

8. Kościół ewangelicko-augsburski w Polsce w początkach lat 60. (wybrane problemy polityki władz państwowych na tle jego sytuacji wewnętrznej)

9. Zbory niemieckie Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce w latach 1948–1970 (zarys problematyki)

10. Z peryferii polskiej nierzymskokatolickiej mapy wyznaniowej połowy lat 50. ubiegłego wieku

11. Świadkowie Jehowy w Polsce w latach 1950–1963. Przyczynek do likwidacyjnej tendencji w polityce wyznaniowej państwa

12. Z problematyki legalizacji nowych związków religijnych w Polsce w latach 1977–1997

13. Mniejszości religijne w Polsce po II wojnie światowej (wybrane zagadnienia z zakresu statystyki wyznaniowej)

14. Zagadnienie pożydowskich synagog i cmentarzy w Polsce w latach 1945–1956 (zarys problematyki)

W000315

Opis

Tytuł
Mniejszości religijne w Polsce po II wojnie światowej. Szkice i materiały
Autor
Kazimierz Urban
Liczba stron
342
Rok wydania
2012
ISBN
978-83-7252-582-6

Specyficzne kody