Wybrane zagadnienia zarządzania jakością. Dokumentacja i audyt systemów zarządzania jakością

Paweł Nowicki, Piotr Kafel

15,75 zł
Ilość

System zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 jest bardzo popularny. Jest on najczęściej wdrażanym i certyfikowanym systemem zarządzania na świecie, obejmującym ponad milion certyfikowanych obiektów. System zarządzania jakością przedstawiony w normie ISO 9001 może być wdrożony i funkcjonować w dowolnej organizacji, bez względu na jej wielkość i rodzaj. Istnieją jednak wymagania dotyczące dokumentowania wybranych działań mających miejsce w organizacji, które muszą być określone, aby wskazać zgodność w normą. Każda organizacja posługuje się ponadto dokumentacją dotyczącą prowadzonej działalności, ponieważ bez niej niemożliwe byłoby sprawne funkcjonowanie. W pracy podjęto próbę wskazania najważniejszych zasad odnoszących się do opracowywania i wykorzystania dokumentacji, tak aby była ona zgodna z wymaganiami systemu zarządzania jakością. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono wymagania dotyczące dokumentacji systemów zarządzania jakością. Rozdział drugi zawiera omówienie wybranych procedur i instrukcji, które dotyczą elementów systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 oraz systemów jakości stanowiących uzupełnienie tego systemu. W trzecim rozdziale przedstawiono zagadnienia dotyczące audytu wewnętrznego będącego podstawowym narzędziem doskonalenia organizacji w ramach funkcjonującego systemu zarządzania.


Treść:
1. Dokumentacja systemu zarządzania jakością
2. Charakterystyka wybranych procesów systemu zarządzania jakością
3. Audyt systemu zarządzania jakością

W001102

Opis

Tytuł
Wybrane zagadnienia zarządzania jakością. Dokumentacja i audyt systemów zarządzania jakością
Autor
Paweł Nowicki, Piotr Kafel
Liczba stron
94
Rok wydania
2020
ISBN
978-83-7252-819-3

Specyficzne kody