Gospodarowanie kapitałem ludzkim jako narzędzie zwiększania produktywności pracy

Wojciech Kozioł, Jurij Renkas

27,30 zł
Ilość

W monografii przedstawiono kapitał ludzki jako zasób ekonomiczny, który dzięki racjonalnemu gospodarowaniu przyczynia się do rozwoju ekonomicznego i społecznego państwa. Zaproponowano wzorcowe rozwiązania wybranych problemów mikro- i makroekonomicznych. Prezentowany model wzrostu początkowej wartości kapitału, nawiązujący do podstawowych zasad określających rzeczywistość ekonomiczną, pozwolił na przedstawienie submodelu kapitału ucieleśnionego w zasobach ludzkich. Tak rozumiany kapitał ludzki jest funkcją okresowych kosztów utrzymania i edukacji, zmiennej upływu czasu, doświadczenia zawodowego oraz stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu.
W pracy przedstawiono liczne modele płacowe ilustrujące specyfikę powstawania i pomiaru indywidualnego kapitału ludzkiego pracowników. Omówiono problematykę płac minimalnych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz USA, zestawiając je z płacami minimalnymi ustalonymi na podstawie teorii kapitału ludzkiego. Scharakteryzowano pomiar specyficznych kwalifikacji pracownika w następstwie kontynuacji kształcenia, a także zgodny z teorią pomiaru i opłacenia kapitału ludzkiego system podatkowy i emerytalny. Przedstawiono problematykę pomiaru i sprawozdawczości kapitału ludzkiego organizacji, a także omówiono istotę funkcji aktywności ekonomicznej i związanych z nią wskaźników produktywności pracy i poziomu zarządzania. W części empirycznej znalazły się przykłady wykorzystania funkcji aktywności ekonomicznej i jej wskaźników do rozwiązywania wybranych problemów gospodarki narodowej.


Treść:
1. Pojęcie kapitału ludzkiego w naukach ekonomicznych
2. Teoria pomiaru kapitału ludzkiego
3. Pomiar indywidualnych kwalifikacji pracownika w następstwie kontynuacji kształcenia
4. Teoria pomiaru kapitału ludzkiego jako podstawa godziwych nierówności płacowych
5. Problematyka pomiaru i sprawozdawczości kapitału ludzkiego organizacji
6. Produktywność pracy a ekonomiczna konwergencja gospodarek

W001142

Opis

Tytuł
Gospodarowanie kapitałem ludzkim jako narzędzie zwiększania produktywności pracy
Autor
Wojciech Kozioł, Jurij Renkas
Liczba stron
144
Rok wydania
2021
ISBN
978-83-7252-862-9

Specyficzne kody