Gospodarstwo domowe. Ekonomika, finanse, konsumpcja

Czesław Bywalec

53,55 zł
Ilość

W podręczniku przedstawiono problematykę funkcjonowania gospodarstwa domowego ze szczególnym uwzględnieniem realizacji jego finalnej funkcji, tj. zaspokajania potrzeb członków gospodarstwa. W pracy można wyróżnić trzy wątki, a mianowicie: wątek ekonomiczny – dotyczy bezpośrednio gospodarstwa domowego jako kategorii ekonomicznej, tj. jego istoty, klasyfikacji, funkcji, majątku oraz zachowań w sferze gospodarczej; wątek finansowy – obejmuje problematykę budżetu i gospodarki pieniężnej oraz zarządzania aktywami finansowymi w gospodarstwie domowym; wątek konsumpcyjny – koncentruje się na celu gospodarstwa domowego, tj. zaspokajaniu potrzeb jego członków.
Publikacja jest adresowana do studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich uczelni ekonomicznych oraz tych, na których wykładane są przedmioty ekonomiczne. Może być także przydatna dla osób pracujących w instytucjach gospodarczych, głównie w sektorze finansowym na stanowiskach mających bezpośredni kontakt z klientami.


Treść:
1. Gospodarstwo domowe - kwestie terminologiczne i typologiczne
2. Konsumpcja - istota, rodzaje i funkcje
3. Metodyczne problemy badań konsumpcji
4. Determinanty zachowań ekonomicznych gospodarstw domowych
5. Zachowania ekonomiczne gospodarstw domowych - ważniejsze teorie i hipotezy
6. Źródła informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej i konsumpcji gospodarstw domowych
7. Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstw domowych
8. Zarządzanie finansami gospodarstw domowych
9. Konsumpcja w XXI wieku - nowe zjawiska i tendencje

W000975

Opis

Tytuł
Gospodarstwo domowe. Ekonomika, finanse, konsumpcja
Autor
Czesław Bywalec
Liczba stron
310
Rok wydania
2017
ISBN
978-83-7252-735-6

Specyficzne kody