Determinanty stabilności i ryzyka na europejskim rynku kredytów mieszkaniowych

Michał Boda

28,35 zł
Ilość

Monografia stanowi próbę wyodrębnienia czynników wpływających na europejski rynek kredytów mieszkaniowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka stopy procentowej analizowanego pod kątem poziomu i rodzaju oprocentowania kredytów mieszkaniowych. W pracy zdefiniowano pojęcie stabilności rynku kredytów mieszkaniowych oraz wskazano jej podstawowe determinanty. Opisano również tendencje na rynkach kredytów mieszkaniowych oraz omówiono rozwiązania regulacyjne stymulujące rozwój tych rynków w wybranych krajach europejskich. Ponadto przeprowadzono symulacje wpływu zmiany oprocentowania kredytów mieszkaniowych na wysokość rat kredytowych oraz dokonano analizy stabilności rynku kredytów mieszkaniowych z wykorzystaniem wykresów radarowych i badania panelowego. Na podstawie otrzymanych wyników wskazano  rozwiązania i sformułowano rekomendacje dla polskiego rynku kredytów mieszkaniowych.


Treść:
1. Ryzyko w działalności bankowej
2. Charakterystyka europejskiego rynku kredytów mieszkaniowych
3. Determinanty zróżnicowania europejskiego rynku kredytów mieszkaniowych
4. Stabilność finansowa a stabilność rynku kredytów mieszkaniowych
5. Poziom i rodzaj stopy procentowej jako determinanty stabilności rynku kredytów mieszkaniowych w krajach europejskich – badanie panelowe

W00098

Opis

Tytuł
Determinanty stabilności i ryzyka na europejskim rynku kredytów mieszkaniowych
Autor
Michał Boda
Liczba stron
146
Rok wydania
2022
ISBN
978-83-7252-870-4

Specyficzne kody