Decorum. Instytucjonalizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach branży paliwowo-energetycznej – perspektywa komunikacyjna

Adriana Paliwoda-Matiolańska

49,35 zł
Ilość

W monografii przedstawiono proces instytucjonalizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju na przykładzie branży paliwowo-energetycznej. Wykorzystano w tym celu instrumentarium teorii instytucjonalnej. Punktem wyjścia jest analiza komunikacji organizacyjnej, ponieważ zmiany zachodzące w środowisku naturalnym mają swoje odzwierciedlenie w języku i sposobie komunikacji, a proces instytucjonalizacji jest współtworzony w komunikacji organizacyjnej i przez nią. Zaprezentowano dwa systemy zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem wynikające z upowszechnienia się idei prośrodowiskowych i prospołecznych. Pierwszym z nich jest standardowy, klasyczny i konwencjonalny wymiar integracji idei zrównoważonego rozwoju w celu wspierania zarządzania przedsiębiorstwem. Drugi to wymiar symboliczny, oparty na rozwarstwieniu i skoncentrowany na władzy oraz komunikacji, w ramach którego koncepcję zrównoważenia traktuje się jako formę retorycznego decorum. W monografii przedstawiono wyniki badań dotyczących komunikacji organizacyjnej, z uwzględnieniem komunikacji przedsiębiorstw z branży paliwowo-energetycznej w mediach społecznościowych. Na ich podstawie stwierdzono rozwarstwienie pomiędzy deklarowanymi a rzeczywistymi działaniami tych przedsiębiorstw, jak również występowanie podobieństw w ich komunikacji, co wskazuje na izomorfizm organizacyjny.

Treść: 

1. Zrównoważony rozwój jako integralny element współczesnego dyskursu społeczno-gospodarczego

2. Zrównoważony rozwój z perspektywy teorii instytucjonalnej i komunikacji organizacyjnej

3. Instytucjonalizacja zrównoważonego rozwoju w branży paliwowo-energetycznej

W00099

Opis

Tytuł
Decorum. Instytucjonalizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach branży paliwowo-energetycznej – perspektywa komunikacyjna
Autor
Adriana Paliwoda-Matiolańska
Liczba stron
242
Rok wydania
2022
ISBN
978-83-7252-869-8

Specyficzne kody