Zarządzanie projektami. Zarys problematyki

Paweł Cabała, Sławomir Wawak (red.)

52,50 zł
Ilość

Podręcznik stanowi wprowadzenie do zarządzania projektami. Ma wspomagać samodzielne zdobywanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, dlatego zadbano o powiązanie kolejności wprowadzanych tematów z procesem realizacji projektów w praktyce. Początkowe rozdziały poświęcono podstawowym założeniom zarządzania projektami, definiowaniu projektu, budowie zespołu oraz omówieniu znaczenia interesariuszy. Kolejne rozdziały pozwalają na pogłębienie wiedzy dotyczącej podstawowych wymiarów i ograniczeń projektu. Następnie pokazano projekt w szerszej perspektywie: omówiono podejście procesowe, scharakteryzowano kaskadowe oraz zwinne podejścia do realizacji przedsięwzięć i wskazano kryteria ich doboru, zaprezentowano narzędzia typowe dla metodyk adaptacyjnych, które są coraz częściej stosowane w projektach kaskadowych. Na koniec przedstawiono wyzwania związane z zarządzaniem projektami, które stoją zarówno przed praktykami, jak i przed badaczami.

Książka jest adresowana do studentów chcących poznać podstawy zarządzania projektami. Może być również pomocna dla przedsiębiorców i praktyków pragnących doskonalić procesy zarządzania projektami w swych organizacjach, a także dla prowadzących zajęcia i kursy specjalistyczne w tym zakresie.

Treść: 

1. Podstawy zarządzania projektem

2. Definiowanie projektu

3. Organizacja zespołów projektowych

4. Interesariusze projektu

5. Jakość projektu i jego rezultatów

6. Harmonogramowanie

7. Budżetowanie

8. Zarządzanie ryzykiem projektowym

9. Komunikacja w projekcie

10. Proces zarządzania projektem

11. Metodyki zarządzania projektami

12. Wybrane metody i techniki szczegółowe zarządzania projektami

13. Współczesne problemy zarządzania projektami

W001128

Opis

Tytuł
Zarządzanie projektami. Zarys problematyki
Autor
Paweł Cabała, Sławomir Wawak (red.)
Liczba stron
352
Rok wydania
2022
ISBN
978-83-7252-866-7

Specyficzne kody