Współczesne dyskusje o rozwoju miast – w kierunku procesów metropolizacji

Arkadiusz Mroczek

33,60 zł
Ilość

W monografii zidentyfikowano mechanizmy wzrostu gospodarczego dużych miast Polski, które determinują procesy ich metropolizacji. Osiągnięcie tego celu stało się możliwe dzięki połączeniu badań teoretycznych z empirycznymi. Przedstawiono teorie, które pomagają zrozumieć procesy rozwoju miast i metropolii. Znalazły się wśród nich zarówno ujęcia znane od dłuższego czasu, jak i bliższe współczesności. W ramach przeglądu literatury oprócz wyników badań wskazano także metody wykorzystane przez autorów poszczególnych opracowań. Omówiono teorię klasy kreatywnej R. Floridy, w której zasoby ludzkie miasta traktowane są jako podstawowy czynnik jego rozwoju. Następnie scharakteryzowano dwie przeciwstawne tendencje w zakresie rozwoju przestrzennej formy miast, tj. dotyczące miast rozlanych i kompaktowych. Przedstawiono m.in. wpływ intensywności użytkowania miejskiej przestrzeni na mieszkańców, gospodarkę i otoczenie. Sporo uwagi poświęcono inteligentnemu miastu. Zaprezentowano wybrane zagadnienia technologiczne oraz zreferowano opisane w literaturze przypadki wdrażania rozwiązań charakterystycznych dla smart city. 

W części empirycznej przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych z użyciem modelu wzrostu gospodarczego opracowanego dla 13 obszarów w Polsce, które uznano za metropolitalne. W badaniach wykorzystano dane pochodzące z Banku Danych Lokalnych GUS. Punktem wyjścia były teorie omówione w rozdziałach teoretycznych. Na koniec zaprezentowano wnioski na temat potencjalnych źródeł i charakteru wzrostu gospodarczego polskich metropolii.

Treść:

1. Teoretyczne podstawy procesów koncentracji i metropolizacji.

2. Miasta i obszary metropolitalne: rozlana versus kompaktowa forma miast.

3. Klasa kreatywna jako warunek rozwoju miast.

4. Technologia jako determinanta integracji funkcjonalno-przestrzennej. Wdrażanie koncepcji smart city.

5. Warunki wzrostu polskich metropolii.

W001149

Opis

Tytuł
Współczesne dyskusje o rozwoju miast – w kierunku procesów metropolizacji
Autor
Arkadiusz Mroczek
Liczba stron
148
Rok wydania
2022
ISBN
978-83-7252-873-5

Specyficzne kody