Szkoda majątkowa jako znamię przestępstwa nadużycia zaufania

Jacek Duda

27,30 zł
Ilość

Monografia stanowi dogmatyczną analizę pojęcia szkody majątkowej jako znamienia przestępstwa nadużycia zaufania (art. 296 Kodeksu karnego) oraz omówienie przesłanek jej przypisania osobie, która zajmuje się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą innego podmiotu. Wykładnia znamienia wyrządzenia w majątku zarządzanego podmiotu szkody majątkowej stanowi jeden z najbardziej kontrowersyjnych problemów polskiego prawa karnego gospodarczego i sprawia wiele trudności w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Autor przedstawił w pracy całościowe ujęcie tego zagadnienia, jednocześnie podejmując się rozstrzygnięcia pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych w tym zakresie. W szczególności obiektem jego zainteresowania była problematyka kwalifikowania jako szkody utraconych korzyści, ustalenia czasu jej wyrządzenia, a także zagadnienie narażenia na niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody (art. 296 § 1a Kodeksu karnego) oraz znaczenia naprawienia szkody dla odpowiedzialności karnej.

Treść:

1. Szkoda w prawie karnym

2. Szkoda majątkowa jako pojęcie recypowane z prawa prywatnego

3. Szkoda majątkowa w strukturze znamion przestępstwa nadużycia zaufania

4. Narażenie na niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody majątkowej

5. Naprawienie szkody

W001154

Opis

Tytuł
Szkoda majątkowa jako znamię przestępstwa nadużycia zaufania
Autor
Jacek Duda
Liczba stron
120
Rok wydania
2022
ISBN
978-83-7252-874-2

Specyficzne kody