Ekonomiczne aspekty funkcjonowania gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi

Małgorzata Ćwiek, Paweł Ulman, Agnieszka Wałęga

27,30 zł
Ilość

Celem pracy jest ocena sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi w Polsce w zakresie dochodów i zaspokojenia potrzeb w różnych przekrojach społeczno-ekonomicznych oraz w porównaniu z dochodami i oceną zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych, które tworzą tylko osoby sprawne. Do realizacji tego celu wykorzystano indywidualne dane pochodzące z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych z 2019 r. W ramach tego badania zadawane jest pytanie o obecność w gospodarstwie domowym respondenta osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Ta informacja oraz pozostałe dane o gospodarstwie domowym (dochody, wydatki, wyposażenie gospodarstwa domowego, aktywność ekonomiczna jego członków, sytuacja mieszkaniowa, ocena poziomu zaspokojenia potrzeb i zadłużenie) stały się podstawą do przeprowadzenia wieloaspektowej analizy sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi z wykorzystaniem różnorodnych metod statystycznych.

Treść:

1. Niepełnosprawność – ujęcie teoretyczne i praktyka pomiaru

2. Sytuacja dochodowa gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi w Polsce

3. Zaspokojenie potrzeb w gospodarstwach domowych z osobami niepełnosprawnymi w Polsce

W001156

Opis

Tytuł
Ekonomiczne aspekty funkcjonowania gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi
Autor
Małgorzata Ćwiek, Paweł Ulman, Agnieszka Wałęga
Liczba stron
134
Rok wydania
2022
ISBN
978-83-7252-875-9

Specyficzne kody