Aukcje dzieł sztuki na świecie i w Polsce. Tendencje i kierunki rozwoju

Joanna Białynicka-Birula

40,95 zł
Ilość

Problematyka aukcji dzieł sztuki została zaprezentowana w książce w ujęciu teoretycznym i empirycznym. W części teoretycznej przedstawiono historię rynku aukcyjnego, rodzaje podstawowych technik aukcyjnych wykorzystywanych do ustalania ceny oraz modele aukcyjne skonstruowane na gruncie ekonomicznej teorii aukcji. Przedstawiono koncepcję systemowego ujęcia rynku aukcyjnego dzieł sztuki, a także uwarunkowania podaży i popytu na tym rynku. Szczególną uwagę zwrócono na specyfikę funkcjonowania aukcji dzieł sztuki z uwzględnieniem procedur poprzedzających sesję aukcyjną, przebiegu sesji aukcyjnej i formalności po zakończeniu aukcji. W części empirycznej monografii zaprezentowano wyniki analiz danych dla rynku aukcyjnego dzieł sztuki na świecie i w Polsce. Zwrócono uwagę na najważniejsze domy aukcyjne pośredniczące w handlu aukcyjnym dziełami sztuki. Na podstawie danych empirycznych pochodzących z notowań aukcyjnych możliwe stało się poznanie rynku aukcyjnego dzieł sztuki. W pracy zamieszczono wyniki analizy sprzedaży aukcyjnej dzieł sztuki w ujęciu dynamicznym, analizy struktury sprzedaży z uwzględnieniem wybranych kryteriów oraz cen dzieł sztuki na aukcjach. 

Treść:

1. Aukcja w teorii nauk ekonomicznych

2. Rynek aukcyjny dzieł sztuki

3. Charakterystyka rynku aukcyjnego dzieł sztuki na świecie

4. Charakterystyka rynku aukcyjnego dzieł sztuki w Polsce

W001164

Opis

Tytuł
Aukcje dzieł sztuki na świecie i w Polsce. Tendencje i kierunki rozwoju
Autor
Joanna Białynicka-Birula
Liczba stron
134
Rok wydania
2023
ISBN
978-83-7252-879-7

Specyficzne kody