Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jako paradygmat postępu cywilizacyjnego

Małgorzata Kożuch, Krzysztof Wąsowicz, Renata Żaba-Nieroda (red.)

58,80 zł
Ilość

Treść:
1. Od mezoekonomii przez mikroekonomię do ekonomii społecznej i ekologicznej – w perspektywie finansów rozwoju zrównoważonego (Józefa Famielec)

2. Wiedza i kapitał ludzki jako efekt kształcenia na poziomie wyższym i czynnik wzrostu gospodarczego (Bartosz Banduła)

3. Sprawozdawczość niefinansowa w świetle koncepcji rozwoju zrównoważonego (Małgorzata Kożuch)

4. Społecznie odpowiedzialne inwestowanie w decyzjach inwestorów instytucjonalnych a zrównoważony rozwój i efektywność przedsiębiorstw (Alina Szewc-Rogalska)

5. Efektywność energetyczna postępu technicznego jako siła sprawcza trwałego rozwoju (Anna Kijanka)

6. Rozwój zrównoważony w sektorze elektroenergetyki w Polsce (Renata Żaba-Nieroda)

7. Mechanizmy wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii w warunkach transformacji energetycznej w Polsce (Agnieszka Mazurek-Czarnecka)

8. Rola samorządów w dostępie do własności i lokalizacji wytwarzania energii odnawialnej (Piotr Adamik)

9. Efektywność przedsiębiorstw komunalnych we współczesnych miastach na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego (Krzysztof Wąsowicz)

10. Syndrom NIMBY w miejskiej i wiejskiej gospodarce odpadami województwa małopolskiego (Aleksandra Kultys-Grabowska)

11. Lokalne podatki środowiskowe w Polsce – stan obecny (Piotr P. Małecki)

12. Szacunki dostępności dochodowej wody w Polsce (Ksymena Rosiek)

W001168

Opis

Tytuł
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jako paradygmat postępu cywilizacyjnego
Autor
Małgorzata Kożuch, Krzysztof Wąsowicz, Renata Żaba-Nieroda (red.)
Liczba stron
250
Rok wydania
2023
ISBN
978-83-7252-881-0

Specyficzne kody