Rachunkowość podatkowa małych firm w pytaniach i odpowiedziach

Jerzy Kuchmacz

35,70 zł
Ilość

Głównym celem opracowania jest prezentacja typowych problemów organizacji systemów rachunkowości podatkowej w małych przedsiębiorstwach, jak również wskazanie możliwych rozwiązań tych problemów. Pracę przygotowano w formie pytań dotyczących zasadniczych problemów rachunkowości podatkowej małych przedsiębiorstw oraz odpowiedzi. Organizacja systemu rachunkowości podatkowej przedsiębiorstwa jest zdeterminowana w głównej mierze przez przepisy prawa podatkowego, dlatego w każdej odpowiedzi zawarto odwołania do stosownych przepisów tego prawa, istotnych dla sformułowanych w pytaniach problemów. Znajomość funkcjonowania podatków w przedsiębiorstwach, w tym także w aspekcie rachunkowości, stanowi podstawowy zakres wiedzy księgowych, przedsiębiorców, a także studentów uczelni ekonomicznych. Rachunkowość podatkowa jest przedmiotem nauczania studentów m.in. na takich kierunkach, jak: rachunkowość i controlling, finanse i rachunkowość oraz zarządzanie.

Treść:

I. Formy opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych z działalności gospodarczej

II. VAT w systemie rachunkowości małego przedsiębiorstwa – podstawowe problemy

III. VAT w systemie rachunkowości małego przedsiębiorstwa – wybrane problemy szczegółowe

IV. Rachunkowość z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego właściciela małego przedsiębiorstwa

V. Rachunkowość w małym przedsiębiorstwie z tytułu zatrudniania pracowników

VI. Podatek od dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej osób fizycznych w systemie rachunkowości małego przedsiębiorstwa

W001171

Opis

Tytuł
Rachunkowość podatkowa małych firm w pytaniach i odpowiedziach
Autor
Jerzy Kuchmacz
Liczba stron
152
Rok wydania
2023
ISBN
978-83-7252-884-1

Specyficzne kody