Inkubatory przedsiębiorczości w kreowaniu działalności gospodarczej w środowisku akademickim na przykładzie województwa małopolskiego

Małgorzata Ćwiek

34,65 zł
Ilość

W pracy została przeprowadzona analiza funkcjonowania akademickich inkubatorów przedsiębiorczości zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego pod kątem kreowania działalności gospodarczej. Do analizy wykorzystano wyniki badań własnych obejmujących badanie zidentyfikowanych inkubatorów przedsiębiorczości działających w otoczeniu małopolskich uczelni, badanie kwestionariuszowe przedsiębiorców zarejestrowanych w inkubatorach oraz badanie kwestionariuszowe studentów podejmujących studia I i II stopnia na uczelniach, przy których prowadzone są inkubatory przedsiębiorczości. Podstawą omawiania funkcjonowania akademickich inkubatorów przedsiębiorczości jako odrębnej kategorii inkubatorów jest koncepcja przedsiębiorczości akademickiej, tj. przedsiębiorczości rozwijanej na styku nauki i gospodarki. Dla celów rozważań prowadzonych w pracy przyjęto europejskie rozumienie przedsiębiorczości akademickiej, które poza tworzeniem instytucji i programów wsparcia dla osób zawodowo związanych z uczelnią i pragnących rozpocząć działalność gospodarczą obejmuje także wsparcie postaw przedsiębiorczych w środowisku akademickim oraz zarządzanie własnością intelektualną uczelni. Argumentem za takim ujęciem przedsiębiorczości akademickiej jest przekonanie, że polskie uczelnie podobnie jak inne jednostki europejskie dotyka tzw. paradoks europejski, polegający na braku przełożenia wysokiego poziomu badań naukowych na innowacyjność gospodarki.


Treść:
1. Inkubatory przedsiębiorczości jako forma wspierania przedsiębiorczości akademickiej
2. Działalność akademickich inkubatorów przedsiębiorczości w Małopolsce w świetle danych statystycznych
3. Charakterystyka firm współpracujących z fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w Krakowie
4. Działalność akademickich inkubatorów przedsiębiorczości w ocenie beneficjentów

W001068

Opis

Tytuł
Inkubatory przedsiębiorczości w kreowaniu działalności gospodarczej w środowisku akademickim na przykładzie województwa małopolskiego
Autor
Małgorzata Ćwiek
Liczba stron
176
Rok wydania
2019
ISBN
978-83-7252-796-7

Specyficzne kody