• -50%

Analiza i ocena polskiego systemu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

Wojciech Bąba

35,70 zł
17,85 zł Zniżka 50%
Ilość

W pracy poddano szczegółowej analizie polski system zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Przedstawiono zagadnienia dotyczące sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy z uwzględnieniem kwestii wychodzących poza wąsko rozumiany obszar rynku pracy, takich jak: całość polityki wobec osób z niepełnosprawnościami, system opieki społecznej, system edukacji. Omówiono kluczowe elementy składowe polskiego systemu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz dokonano analizy sytuacji tych osób w Polsce. Skonstruowano także model ekonometryczny mogący służyć identyfikacji kluczowych czynników determinujących specyficzną sytuację osób z niepełnosprawnościami na polskim rynku pracy. W pracy dokonano również oceny polskiego systemu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz sformułowano na tej podstawie zalecenia praktyczne dotyczące reformy tego systemu.

Treść:
1. Osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy - aspekty teoretyczne
2. Polityka wobec osób z niepełnosprawnościami i system zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce.
3. Osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy w Polsce
4. Ocena funkcjonowania polskiego systemu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

W000898

Opis

Tytuł
Analiza i ocena polskiego systemu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami
Autor
Wojciech Bąba
Liczba stron
188
Rok wydania
2015
ISBN
978-83-7252-685-4

Specyficzne kody