• -50%

Czynniki determinujące bezpieczeństwo opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Agnieszka Kawecka

35,70 zł
17,85 zł Zniżka 50%
Ilość

W pracy scharakteryzowano zagrożenia bezpieczeństwa, wymagania prawne i wymagania znormalizowane w zakresie bezpieczeństwa opakowań. Opisano łańcuch ich dostaw i jego otoczenie, a także atrybuty bezpieczeństwa opakowań w ujęciu teoretycznym. Podjęto również próbę oceny świadomości przedstawicieli tworzących łańcuch dostaw opakowań oraz postaw wobec działań zapewniających bezpieczeństwo. Przeanalizowano stan wdrożenia standardów i systemów zapewnienia bezpieczeństwa w podmiotach łańcucha dostaw opakowań, jak również opisano zakres prowadzenia urzędowej kontroli materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. W pracy zaprezentowano także wyniki badań empirycznych, które obejmowały głównie oznaczenia właściwości fizycznych, mechanicznych i sensorycznych materiału badawczego oraz migrację globalną zawartości metali szkodliwych dla zdrowia. Przedstawiono również analizę gwarancji nienaruszalności opakowań zbiorczych oraz czynniki determinujące bezpieczeństwo opakowań, a także opisano i oceniono uwarunkowania procesu zapewnienia bezpieczeństwa materiałów opakowaniowych i opakowań z nich wykonanych, przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Treść:
1. Opakowania produktów żywnościowych i związane z nimi zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego
2. Uwarunkowania minimalizacji występowania zagrożeń bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw opakowań
3. Materiały i metody badawcze wykorzystane w celu weryfikacji wybranych atrybutów bezpieczeństwa opakowań do żywności
4. Analiza świadomości bezpieczeństwa materiałów i opakowań do żywności oraz postaw przedstawicieli podmiotów tworzących łańcuch dostaw opakowań i jego otoczenie
5. Analiza diagnostyczna prawidłowości przebiegu działań w ramach zapewnienia bezpieczeństwa opakowań
6. Badanie i ocena bezpieczeństwa wybranych materiałów opakowaniowych i opakowań z nich wykonanych
7. Badanie i ocena bezpieczeństwa gwarantowanego przez opakowania zewnętrzne i dokumenty towarzyszące

W000890

Opis

Tytuł
Czynniki determinujące bezpieczeństwo opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Autor
Agnieszka Kawecka
Liczba stron
192
Rok wydania
2014
ISBN
978-83-7252-680-9

Specyficzne kody