• -50%

Kapitał ludzki w warunkach starzenia się ludności a wzrost gospodarczy

Marcin Stonawski

35,70 zł
17,85 zł Zniżka 50%
Ilość

W pracy dokonano oszacowania poziomu kapitału ludzkiego oraz oceny wpływu tego zasobu na wzrost gospodarczy w Polsce w latach 2010–2050, a więc w okresie intensywnych przemian struktury populacji. Podjęto rozważania teoretyczne dotyczące ogólnej koncepcji kapitału ludzkiego, a także przedstawiono dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie rozwoju metod i narzędzi pomiaru tego zasobu. Wskazano potencjalne czynniki wpływające na kształtowanie się kapitału ludzkiego. W badaniach zaproponowano nowe metody pomiaru kapitału ludzkiego, które następnie zostały wykorzystane do oszacowania tego zasobu na poziomie indywidualnym i zagregowanym. Przedstawiono opis zmian w liczbie i strukturze ludności Polski. Zaprezentowano również wyniki wieloscenariuszowej projekcji kapitału ludzkiego w Polsce oraz modelu symulacyjnego zmiany PKB pod wpływem oddziaływania czynników wytwórczych, w tym kapitału ludzkiego. Uzyskane wyniki pozwoliły na sformułowanie oceny wpływu kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy w Polsce w warunkach starzenia się ludności.

Treść:
1. Koncepcja kapitału ludzkiego
2. Badania kapitału ludzkiego w skali makro
3. Proponowane metody pomiaru kapitału ludzkiego
4. Kształtowanie się kapitału ludzkiego w Polsce w świetle przemian demograficznych (diagnoza i przewidywania)
5. Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy

W000887

Opis

Tytuł
Kapitał ludzki w warunkach starzenia się ludności a wzrost gospodarczy
Autor
Marcin Stonawski
Liczba stron
176
Rok wydania
2014
ISBN
978-83-7252-673-1

Specyficzne kody