Identyfikacja determinant i modelowanie produktywności naukowej pracowników uczelni. Studium przypadku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Monika Hamerska

34,65 zł
Ilość

Monografia poświęcona jest analizie i próbie modelowego opisu produktywności naukowej pracowników uczelni, a także identyfikacji oraz ocenie kształtujących ją czynników. Obszar badawczy monografii stanowili pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zatrudnieni w latach 2004–2015 na stanowiskach naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych. Analizie poddano dorobek naukowy pracowników zgromadzony w bazie Dorobek oraz dane pochodzące z dostępnych w uczelni systemów informatycznych gromadzących informacje o pracownikach, takie jak: wiek, płeć, liczba dzieci, stopnie i tytuły naukowe, zajmowane stanowiska, liczba przeprowadzonych godzin dydaktycznych oraz zatrudnienie w strukturze wydziałów i katedr. W pracy autorka dokonała identyfikacji determinant produktywności naukowej, które zostały sklasyfikowane ze względu na ich indywidualny i instytucjonalny charakter, oraz podjęła próbę skonstruowania modeli opisujących produktywność naukową.


Treść:
1. Produktywność naukowa
2. Systemy oceny produktywności naukowej
3. Determinanty produktywności naukowej
4. Badania determinant produktywności naukowej pracowników
5. Modelowanie produktywności naukowej za pomocą modeli mieszanych

W01123

Opis

Tytuł
Identyfikacja determinant i modelowanie produktywności naukowej pracowników uczelni. Studium przypadku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Autor
Monika Hamerska
Liczba stron
184
Rok wydania
2020
ISBN
978-83-7252-843-8

Specyficzne kody