Efektywność ekonomiczna przemysłowych instalacji fotowoltaicznych w Polsce, Niemczech i Rumunii

Monika Ziółko

30,45 zł
Ilość

Monografia dotyczy zagadnień efektywności ekonomicznej inwestycji opartej na odnawialnych źródłach energii – przemysłowej farmy fotowoltaicznej. Przeanalizowano trzy lokalizacje: Polskę, Niemcy i Rumunię, które w przeprowadzonej symulacji badano pod kątem wyboru najkorzystniejszych warunków ekonomicznych. W pracy poruszono także zagadnienia dotyczące uwarunkowań prawnych, administracyjnych i geograficznych każdego z badanych państw. Istotnym elementem monografii jest również przegląd form wsparcia finansowego dla inwestycji proekologicznych w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz ocena ich wpływu na efektywność ekonomiczną tych inwestycji.


Treść:
1. Techniczny i ekonomiczny wymiar fotowoltaiki
2. Metody oceny efektywności ekonomicznej inwestycji proekologicznych
3. Energetyka solarna w Polsce, Niemczech i Rumunii
4. Ocena efektywności ekonomicznej zastosowania przemysłowych instalacji fotowoltaicznych w badanych krajach

W001122

Opis

Tytuł
Efektywność ekonomiczna przemysłowych instalacji fotowoltaicznych w Polsce, Niemczech i Rumunii
Autor
Monika Ziółko
Liczba stron
156
Rok wydania
2020
ISBN
978-83-7252-840-7

Specyficzne kody