Bezpośrednie estymatory modalnej

Andrzej Sokołowski

40,95 zł
Ilość

Prawidłowa estymacja modalnej ma szczególne znaczenie w zagadnieniach ekonomicznych, w poszukiwaniu obiektu typowego oraz w analizach obrazów cyfrowych i śledzeniu obiektów. Praca poświęcona jest prezentacji istniejących bezpośrednich estymatorów modalnej, zarówno jednowymiarowej, jak i wielowymiarowej. Zawiera krytyczny przegląd definicji modalnej oraz sposobów jej prezentacji w podręcznikach. Autor podjął próbę klasyfikacji bezpośrednich estymatorów modalnej. Zaprezentował też nowatorskie, własne propozycje bezpośrednich estymatorów modalnej, a także zaproponował modele badań symulacyjnych uwzględniających różną asymetrię rozkładów generujących, skład mieszanki rozkładów, zakłócenia i wielowymiarowość w taki sposób, aby możliwe było badanie własności omawianych estymatorów. Opisane zostały wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych, których celem była weryfikacja tych własności estymatorów, których istnienie badacze sugerowali, opierając się jednak tylko na intuicji. Porównana została także efektywność estymatorów opisywanych w literaturze i proponowanych w prezentowanej publikacji. Autor wskazał również na możliwości zastosowania własnych propozycji w konkretnym zagadnieniu ekonomicznym, którym była analiza budżetów gospodarstw domowych.

Treść:
1. Definicje modalnej
2. Bezpośrednie estymatory modalnej jednowymiarowej
3. Bezpośrednie estymatory modalnej wielowymiarowej
4. Własne propozycje estymatorów modalnej
5. Badanie własności wybranych estymatorów modalnej jednowymiarowej
6. Badania symulacyjne własnych propozycji estymatorów jednowymiarowych
7. Badanie własności estymatorów wielowymiarowych
8. Poszukiwanie typowego gospodarstwa domowego

W000813

Opis

Tytuł
Bezpośrednie estymatory modalnej
Autor
Andrzej Sokołowski
Liczba stron
212
Rok wydania
2013
ISBN
978-83-7252-627-4

Specyficzne kody