Kompendium techniki legislacyjnej

Magdalena Frańczuk

18,90 zł
Ilość

W kompendium przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z tworzeniem prawa oraz podstawami techniki prawodawczej w Polsce. Zaprezentowano obowiązujące przepisy prawne związane z procesem tworzenia aktów normatywnych, które w wielu miejscach pracy zostały przytoczone wprost i omówione w przystępny sposób. Przedstawiono również pojęcia typowe dla prawoznawstwa, m.in. pojęcie prawa, normy prawnej i przepisu prawnego. Sposób projektowania tekstu prawnego zaprezentowano na przykładzie ustaw, ale nawiązano także do aktów niższych rangą, m.in. aktów prawa miejscowego. Kompendium przeznaczone jest dla studentów, którzy w programie studiów realizują przedmiot „techniki legislacyjne”, ale może być przydatne także dla osób zainteresowanych bądź związanych z tworzeniem tekstów prawnych w praktyce, niebędących prawnikami.


Treść:
1. Podstawowe pojęcia
2. Organy tworzące prawo, lobbing i legislator
3. Źródła i system prawa
4. Norma prawna i przepis prawny
5. Tekst prawny
6. Podstawowe zasady techniki prawodawczej
7. Ogłaszanie aktów normatywnych

W000874

Opis

Tytuł
Kompendium techniki legislacyjnej
Autor
Magdalena Frańczuk
Liczba stron
108
Rok wydania
2014
ISBN
978-83-7252-668-7

Specyficzne kody