Kompendium prawa konstytucyjnego dla studentów administracji. Organizacja i funkcjonowanie organów władzy publicznej

Anna Surówka

19,95 zł
Ilość

Kompendium zawiera omówienie najważniejszych regulacji z zakresu prawa konstytucyjnego dotyczących organizacji i funkcjonowania organów władzy publicznej. W pierwszej kolejności zaprezentowano rozważania dotyczące władzy ustawodawczej. Omówiono zasady funkcjonowania tej władzy, jej organizację, funkcje oraz status osób sprawujących mandat poselski lub senatorski. W rozdziale poświęconym władzy wykonawczej przedstawiono regulacje dotyczące Prezydenta RP i Rady Ministrów oraz ogólne zasady wprowadzania stanów nadzwyczajnych. Problematykę władzy sądowniczej zaprezentowano, określając zasady organizacji wymiaru sprawiedliwości oraz kompetencje sądów i trybunałów. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące organów kontroli państwowej. Omówiono organizację i kompetencje Najwyższej Izby Kontroli, kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przedstawiono także organizację i kompetencje Narodowego Banku Polskiego. W ogólnym zarysie w pracy omówiona została również problematyka organów samorządu terytorialnego.


Treść:
1. Władza ustawodawcza
2. Władza wykonawcza
3. Władza sądownicza
4. Organizacja kontroli państwowej
5. Narodowy Bank Polski
6. Samorząd terytorialny

W000860

Opis

Tytuł
Kompendium prawa konstytucyjnego dla studentów administracji. Organizacja i funkcjonowanie organów władzy publicznej
Autor
Anna Surówka
Liczba stron
117
Rok wydania
2014
ISBN
978-83-7252-663-2

Specyficzne kody