Kompendium prawa konstytucyjnego dla studentów administracji. Zasady ustroju, prawo wyborcze i status jednostki

Anna Surówka

17,85 zł
Ilość

Kompendium zawiera omówienie najważniejszych regulacji z zakresu prawa konstytucyjnego dotyczących zasad ustroju, prawa wyborczego oraz statusu jednostki w państwie. W pierwszej kolejności zaprezentowano rozważania dotyczące źródeł prawa obowiązujących w RP. Przedstawiono również najważniejsze zasady obowiązujące w RP, które wpływają na kształt ustroju, funkcjonowanie organów władzy publicznej, a także wyznaczają status jednostki w państwie. Najobszerniejszą część kompendium poświęcono zasadzie reprezentacji i demokracji bezpośredniej. Zaprezentowane zostały m.in. zasady prawa wyborczego oraz regulacje dotyczące przeprowadzania wyborów organów władzy publicznej. W pracy omówiono ponadto status jednostki w RP. Niektóre wolności i prawa zostały przedstawione obszernie. Szerzej omówiono te zagadnienia, z którymi częściej można zetknąć się w codziennym życiu.


Treść:
1. Źródła prawa konstytucyjnego
2. Zasady prawa konstytucyjnego
3. Zasada reprezentacji i demokracja bezpośrednia
4. Wolności i prawa człowieka i obywatela

W000832

Opis

Tytuł
Kompendium prawa konstytucyjnego dla studentów administracji. Zasady ustroju, prawo wyborcze i status jednostki
Autor
Anna Surówka
Liczba stron
110
Rok wydania
2013
ISBN
978-83-7252-641-0

Specyficzne kody