Podstawy rachunkowości zarządczej. Zbiór zadań

Jerzy Kuchmacz

14,70 zł
Ilość

W zbiorze przedstawiono możliwości wykorzystania różnych instrumentów rachunkowości zarządczej w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych pojawiających się
w przedsiębiorstwach. Ma on charakter pomocniczych materiałów dydaktycznych i może być użyteczny w procesie kształcenia studentów takich specjalności, jak zarządzanie, rachunkowość, controlling, finanse czy zarządzanie finansami przedsiębiorstw.


Treść:
1. Istota i klasyfikacje kosztów
2. Podstawy systematycznego rachunku kosztów
3. Kalkulacje jednostkowych kosztów wytworzenia przy różnej organizacji procesu produkcji
4. Analiza przedsięwzięć gospodarczych na podstawie wielkości krytycznych
5. Problemowe rachunki kosztów i wyników w przedsięwzięciach krótkoterminowych
6. Elementy planowania finansowo-kosztowego
7. Podstawy analizy przedsięwzięć długookresowych (inwestycyjnych)
8. Rachunek kosztów i wyników w ośrodkach odpowiedzialności

W000793

Opis

Tytuł
Podstawy rachunkowości zarządczej. Zbiór zadań
Autor
Jerzy Kuchmacz
Liczba stron
98
Rok wydania
2013
ISBN
978-83-7252-619-9

Specyficzne kody