Integracja systemów zarządzania. Trendy, zastosowania, kierunki doskonalenia

Piotr Kafel

52,50 zł
Ilość

W monografii przedstawiono działania związane z procesami integracji systemów zarządzania zachodzącymi w organizacjach oraz wskazano czynniki, które mają istotny wpływ na te procesy. Omówiono podejście systemowe w zarządzaniu organizacją. Dokonano przeglądu zagadnień związanych z integracją systemów zarządzania, uwzględniając motywy, korzyści i trudności w integracji tych systemów, strategie i poziom integracji, modele integracji oraz zagadnienia związane z audytem zintegrowanych systemów zarządzania. Opisano systemy zarządzania o horyzontalnym zakresie stosowania, zawierające wytyczne możliwe do wdrożenia we wszystkich organizacjach, bez względu na ich rodzaj i charakter działań, oraz branżowe systemy zarządzania, przeznaczone dla wybranej grupy organizacji. W części empirycznej pracy przedstawiono wyniki badań ilościowych i jakościowych. Badaniami ilościowymi objęto 81 organizacji prowadzących działalność na terenie Polski, które wdrożyły i certyfikowały co najmniej dwa systemy zarządzania. Uzupełnieniem badań ilościowych były badania jakościowe przeprowadzone w formie studium przypadku. Badania dotyczyły trzech organizacji, w których funkcjonował zintegrowany system zarządzania. W pracy zwrócono także uwagę na potencjalne kierunki rozwoju w zakresie badania i oceny integracji systemów zarządzania wdrażanych w organizacjach.


Treść:
1. System zarządzania w organizacji
2. Integracja systemów zarządzania
3. Możliwości integracji systemów zarządzania o horyzontalnym zakresie stosowania
4. Możliwości integracji branżowych systemów zarządzania
5. Wyniki badań dotyczące integracji systemów zarządzania w organizacjach działających na terenie Polski

W001006

Opis

Tytuł
Integracja systemów zarządzania. Trendy, zastosowania, kierunki doskonalenia
Autor
Piotr Kafel
Liczba stron
306
Rok wydania
2017
ISBN
978-83-7252-751-6

Specyficzne kody