Kodeksy dobrych praktyk. Prawno-socjologiczne aspekty bankowego soft law a współczesna kultura bankowa

Magdalena Frańczuk

61,95 zł
Ilość

W monografii podjęto próbę analizy regulacji określanych w pracy jako bankowe soft law z punktu widzenia ich miejsca i roli w systemie szeroko rozumianego prawa bankowego oraz ich praktycznego znaczenia dla klienta konsumenta/klienta detalicznego, głównie pożyczkobiorców i kredytobiorców. Przedstawiona w pracy problematyka ujęta została w dwóch częściach. Pierwsza część poświęcona jest przede wszystkim zasadom dobrych praktyk bankowych i ich odzwierciedleniu w takich dokumentach, jak Kanon dobrych praktyk rynku finansowego Komisji Nadzoru Finansowego czy Zasady dobrej praktyki bankowej Związku Banków Polskich. Celem tej części opracowania jest przedstawienie miękkiego prawa bankowego jako instrumentu służącego odbudowie zaufania i reputacji banków komercyjnych. Druga część opracowania stanowi uzupełnienie części pierwszej o przykłady najważniejszych rodzajów kultury bankowej, które z natury swej powszechnie uznawane są za etyczne. Ta część pracy stanowi przede wszystkim próbę zidentyfikowania podstawowych, najważniejszych wartości leżących u podstaw uczciwej bankowości. Jest też zbiorem refleksji i próbą odpowiedzi na pytanie o sposoby i efekty przenikania się różnych rodzajów kultury bankowej oraz analizą zagadnienia możliwości praktycznego ukształtowania modelu fair banking, czyli bankowości rzeczywiście etycznej.


Treść:
1. Zaufanie jako podstawa relacji bank - klient
2. Zaufanie do banków w opinii społecznej
3. Czynniki kształtujące reputację banku
4. Ochrona klienta usług bankowych jako słabszej strony relacji w kontekście zasad dobrych praktyk
5. Islamic banking jako przykład współczesnej bankowości etycznej
6. Pieniądz i dobre praktyki bankowe jako fenomen międzykulturowy

W001005

Opis

Tytuł
Kodeksy dobrych praktyk. Prawno-socjologiczne aspekty bankowego soft law a współczesna kultura bankowa
Autor
Magdalena Frańczuk
Liczba stron
332
Rok wydania
2017
ISBN
978-83-7252-750-9

Specyficzne kody