Determinanty kształtowania wyniku finansowego w teorii i praktyce europejskich spółek giełdowych

Konrad Grabiński

49,35 zł
Ilość

W monografii przedstawiono kategorie wyniku finansowego z punktu widzenia teorii rachunkowości, regulacji prawnych oraz użyteczności na rynkach kapitałowych. Szczególną uwagę poświęcono jakości wyniku finansowego oraz różnym jej atrybutom, w tym m.in. trwałości, przewidywalności, istotności decyzyjnej, jak również właściwościom składników (korekt) memoriałowych. Z jakością wyniku finansowego związane jest zagadnienie zarządzania zyskami, znane w polskiej literaturze pod nazwą aktywnego kształtowania wyniku finansowego czy też kształtowania zysków bilansowych. W pracy zaprezentowano także wyniki badań empirycznych dotyczących czynników kształtowania wyniku finansowego w europejskich spółkach giełdowych. Istotne statystycznie determinanty zarządzania zyskami stwierdzono na poziomie jednostki sprawozdawczej, jak również kraju pochodzenia. Do ostatniej grupy zaliczono uwarunkowania makroekonomiczne, rozwój instytucjonalno-prawny danego kraju oraz czynniki kulturowe.


Treść:
1. Kategoria wyniku finansowego w teorii rachunkowości
2. Użyteczność informacji finansowej na rynkach kapitałowych a jakość wyniku finansowego
3. Kształtowanie wyniku finansowego w teorii i badaniach empirycznych rachunkowości
4. Analiza determinant kształtowania wyniku finansowego w europejskich spółkach giełdowych

W000961

Opis

Tytuł
Determinanty kształtowania wyniku finansowego w teorii i praktyce europejskich spółek giełdowych
Autor
Konrad Grabiński
Liczba stron
244
Rok wydania
2016
ISBN
978-83-7252-726-4

Specyficzne kody