• -50%

Model parametryczny w zarządzaniu ryzykiem przedsięwzięć informatycznych

Dariusz Dymek

49,35 zł
24,68 zł Zniżka 50%
Ilość

Monografia poświęcona jest zagadnieniom efektywnego inwestowania w rozwiązania wykorzystujące technologię informatyczną. Punktem wyjścia jest zdefiniowanie pojęcia przedsięwzięcia informatycznego jako jednego z rodzajów przedsięwzięć inwestycyjnych. W tym kontekście o sukcesie przedsięwzięcia informatycznego świadczy osiągnięcie celów strategicznych przez inwestora. Takie podejście stanowi istotną zmianę w odniesieniu do znacznie częściej wykorzystywanego pojęcia projektu informatycznego, w którym sukces jest postrzegany jako dotrzymanie założeń projektowych lub mało obiektywna kategoria zadowolenia użytkowników. W ramach charakterystyki przedsięwzięć informatycznych wyszczególnione zostały różne grupy ich uczestników. Analiza obszarów zainteresowania poszczególnych grup uczestników, roli, jaką odgrywają w przedsięwzięciu i w organizacjach biorących w nim udział, oraz wykorzystywanych metod oceny przebiegu przedsięwzięcia pozwoliła na wskazanie istnienia różnych sposobów postrzegania przedsięwzięcia przez różne grupy uczestników, nazwanych perspektywami. Celem proponowanego modelu parametrycznego jest integracja wszystkich wyróżnionych perspektyw w jeden system, którego podstawowym zadaniem jest dostarczanie wszystkim uczestnikom spójnych informacji na temat przebiegu przedsięwzięcia. Przedstawiony algorytm tworzenia modelu parametrycznego opiera się na integracji metod wykorzystywanych w różnych perspektywach w jednolity system z uwzględnieniem zagadnień związanych z teorią pomiaru, percepcją uczestników przedsięwzięcia oraz specyfiką przedsięwzięć informatycznych. Przedstawiony model parametryczny znajduje zastosowanie w zarządzaniu przedsięwzięciami informatycznymi w aspekcie planowania i kontroli przebiegu przedsięwzięcia, w szczególności wspierając procesy zarządzania ryzykiem przedsięwzięć informatycznych.


Treść:
1. Pojęcie ryzyka
2. Inwestycje i ryzyko inwestycyjne
3. Przedsięwzięcia informatyczne
4. Opis parametryczny przedsięwzięcia informatycznego
5. Przykład modelu parametrycznego w realizacji przedsięwzięcia informatycznego

W000915

Opis

Tytuł
Model paramteryczny w zarządzaniu ryzykiem przedsięwzięć informatycznych
Autor
Dariusz Dymek
Liczba stron
250
Rok wydania
2015
ISBN
978-83-7252-693-9

Specyficzne kody