Audyt marketingu – strategiczne narzędzie kontroli marketingu. Studium teoretyczno-metodyczne

Piotr Hadrian

58,80 zł
Ilość

Podstawowym problemem naukowo-badawczym monografii jest rozpoznanie, wyjaśnienie i pogłębienie tożsamości audytu jako narzędzia strategicznej kontroli marketingu. Poruszona w pracy problematyka została przedstawiona zarówno w ujęciu interpretacyjnym, obejmującym rozważania teoretyczne oraz empiryczne, jak i metodycznym, poprzez zaprezentowanie autorskiej propozycji modelu audytu marketingu. W warstwie teoretycznej zastosowano podejście historyczne rozpatrujące ewolucyjne zmiany ujmowania audytu wynikające z kształtowania kolejnych koncepcji zarządzania, kontroli, audytu i marketingu. Zagadnienia z zakresu praktyki audytu marketingu zostały zobrazowane wynikami badań empirycznych prowadzonych przez różnych badaczy, w tym autora monografii. Zwieńczeniem rozważań jest opis modelu audytu w ujęciu koncepcyjnym, procesowym
i strukturalnym. Model ma charakter naukowo-poznawczy i przedstawia teoretyczne podstawy i założenia oraz procedury, które umożliwiają dokonanie prawidłowej kontroli działalności marketingowej w wymiarze strategicznym.

Treść:
1. Kontrola w koncepcji zarządzania organizacją
2. Kontrola w procesie zarządzania marketingiem
3. Teoretyczne ujęcie audytu w kontroli marketingu
4. Metodyczne aspekty audytu marketingu
5. Wykorzystanie audytu w praktyce zarządzania marketingiem
6. Model audytu marketingu i warunki jego wykorzystania

W001985

Opis

Tytuł
Audyt marketingu – strategiczne narzędzie kontroli marketingu. Studium teoretyczno-metodyczne
Autor
Piotr Hadrian
Liczba stron
334
Rok wydania
2020
ISBN
978-83-7252-808-7

Specyficzne kody