• -50%

Wycena bilansowa akcji w teorii i praktyce rachunkowości

Paweł Bielawski

47,25 zł
23,63 zł Zniżka 50%
Ilość

W monografii przedstawiono propozycje rozwiązań głównych problemów dotyczących wyceny i szacowania wartości godziwej akcji w świetle teorii i standardów rachunkowości. Omówiono istotę dwóch podstawowych koncepcji wyceny akcji, a mianowicie kosztu historycznego i wartości godziwej. W przypadku kosztu historycznego do wyceny bilansowej akcji zastosowano kategorie ustalania cen (wartości), natomiast do szacowania wartości godziwej akcji zaproponowano cztery modele: zdyskontowanych przepływów gotówki (DCF), wyceny aktywów kapitałowych (CAPM), arbitrażu cenowego (APT) oraz historycznej wartości wymiennej (HEV). W części empirycznej przedstawiono wyniki badań dotyczące koncepcji wyceny bilansowej akcji w rachunkowości.

Treść:
1. Metodologia nauk ekonomicznych a teoria rachunkowości
2. Koncepcje rachunkowości instrumentów finansowych w teorii i praktyce
3. Modele wyceny bilansowej akcji
4. Możliwości wykorzystania modeli wyceny bilansowej akcji w praktyce

W000803

Opis

Tytuł
Wycena bilansowa akcji w teorii i praktyce rachunkowości
Autor
Paweł Bielawski
Liczba stron
230
Rok wydania
2013
ISBN
978-83-7252-623-6

Specyficzne kody