• -50%

Zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki kulturowej

Agata Niemczyk

49,35 zł
24,68 zł Zniżka 50%
Ilość

W pracy zaprezentowano proces postępowania konsumentów na rynku turystyki kulturowej oraz jego determinanty. Omówiono problematykę rynku turystyki kulturowej w ujęciu systemowym, przedstawiono specyfikę produktu turystyki kulturowej i jego konsumentów – turystów kulturowych, a także rolę i znaczenie kultury w procesie zaspokajania potrzeb turystycznych. Praca zawiera również próbę konceptualizacji pojęcia zachowań konsumentów na rynku turystycznym. Oprócz kwestii definicyjnych zaprezentowano determinanty warunkujące postępowanie turystów odnośnie do podróży turystycznych. W monografii omówiono także założenia metodyczne badania własnego autorki. Jego rezultatem jest zaprezentowanie postępowania dotyczącego wyjazdu turystycznego zróżnicowanej grupy konsumentów na rynku turystyki kulturowej i jego determinant. W pracy przedstawiono również autorską wersję macierzy klasyfikującej turystów kulturowych. Wnioski zawarte w monografii mogą być wykorzystane przez podmioty podaży obszarowego produktu turystyki kulturowej do racjonalnego nim gospodarowania na wszystkich jego poziomach (od rdzenia produktu do produktu poszerzonego, a nawet potencjalnego).

Treść:
1. Rynek turystyki kulturowej - ujęcie systemowe
2. Kultura w procesie zaspokajania potrzeb turystów
3. Zachowania konsumentów na rynku turystycznym i ich determinanty
4. Metoda badania
5. Zachowania konsumentów na rynku turystyki kulturowej i ich determinanty w świetle badań empirycznych

W000344

Opis

Tytuł
Zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki kulturowej
Autor
Agata Niemczyk
Liczba stron
232
Rok wydania
2012
ISBN
978-83-7252-596-3

Specyficzne kody