Badanie cykliczności zjawisk ekonomicznych

Wit Urban

32,55 zł
Ilość

Praca poświęcona jest modelowaniu dynamiki systemów ekonomicznych pod względem charakteryzującej ją cykliczności. Jej głównym celem jest prezentacja metody modelowania opartej na odwzorowaniu zależności kształtujących przebieg poszczególnych wahań cyklicznych. Podstawę teoretyczną proponowanej metodologii stanowią teorie ogólnosystemowe oraz ich odniesienie do procesów gospodarczych w ramach teorii cyklu koniunkturalnego. Do odwzorowania zależności związanych z realizacją kolejnych cykli na podstawie statystycznych szeregów czasowych wykorzystano teorię zbiorów rozmytych. Została ona uzupełniona w pracy o propozycję nowego paradygmatu arytmetyki rozmytej opartego na szerokiej interpretacji reguły rozszerzania. Przyjęto przy tym, że klasyczny paradygmat odwołuje się do wskazanej reguły w jej wąskim rozumieniu. Prezentację proponowanej metody modelowania uzupełniają przykłady, jak też jej odniesienie do innych wybranych metodologii.

Treść:
1. Cykliczność w dynamice systemów ekonomicznych
2. Wprowadzenie do modelowania rozmytego
3. Propozycja nowego paradygmatu arytmetyki rozmytej
4. Metoda rozmytej aproksymacji wahań cyklicznych w szeregach czasowych

W000823

Opis

Tytuł
Badanie cykliczności zjawisk ekonomicznych
Autor
Wit Urban
Liczba stron
159
Rok wydania
2013
ISBN
978-83-7252-633-5

Specyficzne kody