U źródeł współczesnej filozofii człowieka: Kant i Nietzsche

Leszek Kusak

20,48 zł
Ilość

W pracy zostały omówione koncepcje antropologiczne dwóch wielkich filozofów: Immanuela Kanta i Fryderyka Nietzschego. Konfrontując te idee, stanowiące ważne źródło współczesnej filozofii człowieka, autor starał się pokazać siłę i charakter związków między proponowanymi w nich modelami człowieka i późniejszymi efektami refleksji na ten temat. Prezentując kantowskie i nietzscheańskie inspiracje, autor odwołał się do wybranych, reprezentatywnych twórców współczesnej filozofii człowieka, nadających w XX wieku ton badaniom w tej dziedzinie: Maxa Schelera i Carla Gustava Junga.


Treść:
1. Antropologia Immanuela Kanta: Ogólny zarys Kantowskiej koncepcji człowieka. Poznanie człowieka jako problem antropologii pragmatycznej. Metafizyczne aspekty antropologii Immanuela Kanta
2. Fryderyka Nietzschego filozofia człowieka: Koncepcja człowieka w ujęciu Fryderyka Nietzschego. Ludzie, arcyludzkie. Perspektywy rozwoju człowieka – „nadczłowiek”
3. Nowe horyzonty filozofii człowieka: Max Scheler i Carl Gustav Jung: Animal rationale a homo heroicus. Antropologia Maxa Schelera. Filozofia człowieka Carla Gustava Junga

W000571

Opis

Tytuł
U źródeł współczesnej filozofii człowieka: Kant i Nietzsche
Autor
Leszek Kusak
Liczba stron
298
Rok wydania
2007
ISBN
978-83-7252-341-9

Specyficzne kody