Analiza cyklu życia w zarządzaniu produktem

Marcin Rychwalski

26,25 zł
Ilość

W monografii przedstawiono teoretyczny opis, modele możliwych zastosowań oraz przykłady użycia analizy cyklu życia jako narzędzia oceny jakości środowiskowej w zarządzaniu produktem. Praca pozwala na zrozumienie charakteru omawianego ujęcia oceny jakości oraz wskazanie zalet i wad przedstawionej metody jako narzędzia wspierającego podejmowanie decyzji produktowych w przedsiębiorstwach.
Współczesne ujęcie oceny jakości produktu wymaga rozważań w kontekście cyklu życia. Jakość opisywana tylko przez zespół cech użytkowych oraz uzależniona od wymagań konsumenta jest obecnie niewystarczająca. Istotnym aspektem jakości są relacje ze środowiskiem pozwalające wskazać produkt, który jest bardziej ekologiczny. Postrzeganie produktów i procesów w kontekście cyklu życia umożliwia stosowanie zasad prewencji dla oddziaływań środowiskowych, co przynosi lepsze efekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne w porównaniu z likwidacją ich skutków. Celem metody jest rozwiązywanie problemów dotyczących zrównoważenia produkcji i konsumpcji, a także realizacja idei zrównoważonego rozwoju w warunkach nadprodukcji, ograniczenia zasobów oraz problemów ekologicznych współczesnej cywilizacji m.in. w formie gospodarki o obiegu zamkniętym.
Monografia ma na celu podkreślenie znaczenia oceny cyklu życia w kompleksowej charakterystyce jakości produktów, a także usystematyzowanie możliwości aplikacyjnych metody w formie modeli oraz analizy przypadków. W badaniach wybranych produktów wykorzystano narzędzia informatyczne, ekologiczne bazy danych i wielokryterialne metody interpretacji wyników, niezbędne ze względu na wielowymiarowy charakter jakości badanych obiektów oraz jej kontekstów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych.


Treść:
1. Koncepcja cyklu życia w zarządzaniu produktem
2. Normalizacja oceny cyklu życia produktów
3. Metody analizy i projektowania cyklu życia produktów
4. Możliwości aplikacyjne oceny cyklu życia - analiza przypadków

W001114

Opis

Tytuł
Analiza cyklu życia w zarządzaniu produktem
Autor
Marcin Rychwalski
Liczba stron
120
Rok wydania
2020
ISBN
978-83-7252-837-7

Specyficzne kody