Zmiany użytkowania ziemi i ich skutki ekonomiczne i pozaekonomiczne w strefie podmiejskiej na tle przemian demograficznych

Artur Hołuj, Bogusław Luchter, Marcin Semczuk, Piotr Serafin

27,30 zł
Ilość

W monografii podjęto problematykę zmian społecznych i przestrzennych w otoczeniu miast o znaczeniu metropolitarnym. W pierwszej części pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące gospodarowania przestrzenią strefy podmiejskiej. Omówiono kwestie planowania przestrzennego i strategicznego oraz zaprezentowano skutki ewolucji przestrzeni pod wpływem naporu zagospodarowania w strefie podmiejskiej. Zidentyfikowano efekty spillover i efekty zewnętrzne w polityce przestrzennej oraz wskazano zachodzące między nimi zależności. W drugiej części pracy przedstawiono wyniki badań przemian ludnościowych zachodzących w strefie podmiejskiej Krakowa. Celem analiz było określenie kierunków zmian zachodzących w ujęciu przestrzennym w zaludnieniu, ruchu naturalnym i wędrówkowym ludności zamieszkującej strefę podmiejską Krakowa na podstawie interpretacji zmiennych ludnościowych opisujących strukturę populacji mieszkańców 16 gmin podkrakowskich. W trzeciej części monografii dokonano analizy procesu przemian użytkowania ziemi zachodzących w strefie podmiejskiej Krakowa.


Treść:
1. Gospodarowanie przestrzenią strefy podmiejskiej - wybrane aspekty teoretyczne
2. Zmiany demograficzne w otoczeniu dużych miast Polski - przykład strefy podmiejskiej Krakowa
3. Przemiany użytkowania ziemi w strefie podmiejskiej Krakowa w następstwie realizacji zasad gospodarki rynkowej

W001096

Opis

Tytuł
Zmiany użytkowania ziemi i ich skutki ekonomiczne i pozaekonomiczne w strefie podmiejskiej na tle przemian demograficznych
Autor
Artur Hołuj, Bogusław Luchter, Marcin Semczuk, Piotr Serafin
Liczba stron
140
Rok wydania
2020
ISBN
978-83-7252-815-5

Specyficzne kody