Kształtowanie ustrojów majątkowych małżeńskich z elementem transgranicznym w polskim akcie notarialnym

Paweł Czubik

35,70 zł
Ilość

W monografii przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące stosunków majątkowych małżeńskich mające zastosowanie w bieżącej praktyce polskiego notariusza. Omówiono kwestie związane z zastosowaniem ustawowych regulacji kolizyjnych oraz postanowień umów dwustronnych. Szczególną uwagę poświęcono konstruowaniu umów majątkowych z udziałem obywateli Ukrainy. Przedstawiono także kwestie wpływu europejskiego rozporządzenia dotyczącego stosunków majątkowych małżeńskich na ustalanie właściwości prawa przez polskiego notariusza oraz zagadnienia związane ze sposobem postępowania wobec osób, które według oświadczenia posiadają obywatelstwo polskie, natomiast nie mają dokumentów, które to poświadczają. Szczególną uwagę zwrócono na kwestię ewentualnego zastosowania przez notariusza w przypadku omawianych zagadnień klauzuli porządku publicznego. Ostatni rozdział pracy poświęcono kwestiom formalnym i dowodowym związanym z użyciem sporządzonych za granicą dokumentów odnoszących się do ustrojów majątkowych małżeńskich. Monografia zawiera także przykładowe rozwiązania, które można wykorzystać w aktach notarialnych w stanie prawnym odpowiadającym analizowanemu.


Treść:
1. Kształtowanie ustrojów majątkowych małżeńskich z zastosowaniem ustawowych regulacji kolizyjnych
2. Kształtowanie ustrojów majątkowych małżeńskich z zastosowaniem bilateralnych regulacji traktatowych – zagadnienia teoretyczne, umowy przewidujące ograniczony wybór prawa
3. Kształtowanie ustrojów majątkowych małżeńskich z zastosowaniem bilateralnych regulacji traktatowych - umowy bez możliwości wyboru prawa
4. Wpływ europejskiego rozporządzenia dotyczącego stosunków majątkowych małżeńskich na ustalanie właściwości prawa przez polskiego notariusza
5. Obywatel Polski bez dowodu posiadanego obywatelstwa przed polskim notariuszem – case study
6. Stosowanie klauzuli porządku publicznego w przypadku podporządkowania stosunków majątkowych małżeńskich prawu obcemu
7. Użycie przed polskim notariuszem dokumentów z zagranicy stanowiących umowy majątkowe małżeńskie lub pełnomocnictwa do zawarcia takich umów

W001104

Opis

Tytuł
Kształtowanie ustrojów majątkowych małżeńskich z elementem transgranicznym w polskim akcie notarialnym
Autor
Paweł Czubik
Liczba stron
110
Rok wydania
2020
ISBN
978-83-7252-824-7

Specyficzne kody