Controlling procesów w praktyce przedsiębiorstw działających w Polsce

Janusz Nesterak, Marek Jabłoński, Michał J. Kowalski

27,30 zł
Ilość

Monografia poświęcona jest zastosowaniu systemu controllingu do wspomagania zarządzania procesami w przedsiębiorstwach. Dokonano w niej szerokiego przeglądu literatury z zakresu controllingu procesów uwzględniającej implementację nowoczesnych trendów do teorii i praktyki zarządzania. Zdefiniowano założenia konceptualizacji i operacjonalizacji koncepcji controllingu procesów w odniesieniu do różnych podejść do działania przedsiębiorstw. Ważną część pracy stanowi prezentacja badań, których celem było pozyskanie wiedzy na temat stanu controllingu w przedsiębiorstwach działających w Polsce. Wykorzystano wiedzę kadry zarządzającej, zarówno szczebla naczelnego, jak i dyrektorów oraz kierowników operacyjnych. W badaniach uwzględniono także sugestie i wskazówki controllerów i zewnętrznych konsultantów wspomagających działy controllingu i zarządy firm w procesie wdrażania i funkcjonowania controllingu. Wyniki badań poddano dogłębnej analizie i na ich podstawie sformułowano syntetyczną diagnozę wykorzystania koncepcji controllingu procesów w polskiej praktyce gospodarczej oraz wskazano obszary, które należy uznać za wymagające dalszego wsparcia metodycznego i poszukiwań badawczych.


Treść:
1. Założenia doskonalenia efektywności procesów
2. Controlling procesów i narzędzia jego implementacji
3. Controlling procesów w świetle badania ankietowego
4. Diagnoza wykorzystania controllingu procesów w praktyce przedsiębiorstw działających w Polsce

W001074

Opis

Tytuł
Controlling procesów w praktyce przedsiębiorstw działających w Polsce
Autor
Janusz Nesterak, Marek Jabłoński, Michał J. Kowalski
Liczba stron
158
Rok wydania
2020
ISBN
978-83-7252-803-2

Specyficzne kody