Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim. Ćwiczenia i studia przypadków

Alicja Miś (red.)

30,45 zł
Ilość

Praca stanowi zestaw propozycji praktycznych działań związanych z szeroko rozumianą funkcją personalną. Zawiera wiele przykładów wykorzystania wiedzy teoretycznej
w rozwiązaniach praktycznych i ujmuje te przykłady w postaci ćwiczeń i studiów przypadków. Tematem ćwiczeń są: miejsce działu personalnego w organizacji i jego zadania, kompetencje pracowników – ich kształtowanie i wykorzystanie, rekrutacja i selekcja, okresowe ocenianie pracowników, rozwój i kariera, motywowanie i wynagradzanie, praca zespołowa, zwalnianie pracowników i ograniczanie zatrudnienia. Każde ćwiczenie zostało opatrzone krótkim wprowadzeniem, w którym scharakteryzowano kluczowy problem. Określono cel ćwiczenia, formę zajęć, materiały pomocnicze, czas trwania i przebieg zajęć. Zamieszczono pytania podsumowujące ćwiczenie i literaturę dotyczącą prezentowanej problematyki. Do większości ćwiczeń dołączono opisy przypadków lub sytuacji.
Książka adresowana jest zarówno do studentów, jak i prowadzących zajęcia pracowników naukowych. Może zainteresować również praktyków, którzy na co dzień mają do czynienia z podobnymi problemami – mogą oni w niej odnaleźć inny punkt widzenia lub rozwiązanie problemu.


Treść:
1. Miejsce i zadania działu personalnego w organizacji
2. Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
3. Rekrutacja i selekcja pracowników
4. Okresowe ocenianie pracowników
5. Zarządzanie rozwojem pracowników
6. Motywowanie i wynagradzanie pracowników
7. Zarządzanie zespołami pracowniczymi
8. Ograniczanie zatrudnienia

W000293

Opis

Tytuł
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim. Ćwiczenia i studia przypadków
Autor
Alicja Miś (red.)
Liczba stron
176
Rok wydania
2012
ISBN
978-83-7252-572-7

Specyficzne kody